יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט

אנו מבקשים מכלל ההורים לא להביא ארוחות חמות בזמן הלימודים ע"פ הנחיות משרד הבריאות האוסרות על כך. כמו כן, ידוע לכם כי אגף הביטחון אוסר על כניסת הורים לביה"ס בזמן הלימודים, לכן אם הנכם מוזמנים מראש נא עדכנו את השומר. נבקשכם לגלות סבלנות והבנה בעניין!

 
 
חוזרים והודעות
לוח צילצולים
לוח אירועים
בשדי הפרשה
גלריית תמונות
מקצועות לימוד
ארכיון שנה"ל תשע"ח
ארכיון שנת תשע"ט
למידה בשעת חירום