יום ה', ה’ בכסלו תשע”ח

אנו עורכים את האספה בתקופה זו, בכדי למסור להורים דיווח בזמן מוקדם יחסית, ולאפשר לכל תלמיד להתקדם ככל האפשר מבחינתו, בהתאם לדיווח. האספה במבנה ביה"ס, כל כיתה בכיתתה. מורי-המקצוע ישובצו בכיתות הספח בביה"ס. בכניסה לביה"ס תיתלה הודעה היכן נמצא כל מורה) מחנכים ומורי המקצוע. מחנכי הכיתות יקבעו את זמן המפגש לכל הורה. מורי המקצוע יהיו בביה"ס בין השעות 18:00-21:00. מזכירויות ביה"ס תהיינה פתוחות בין השעות 18:00-21:00. לצורך בירורים וסידורים שונים, ובכלל זה לצורך סיום הסידורים הכספיים) למי שטרם עשה זאת.