יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט

האספה במבנה ביה"ס, כל כיתה בכיתתה. מורי-המקצוע ישובצו בכיתות הספח בביה"ס. בכניסה לביה"ס תיתלה הודעה היכן נמצא כל מורה) מחנכים ומורי המקצוע. מחנכי הכיתות יקבעו את זמן המפגש לכל הורה. מורי המקצוע יהיו בביה"ס בין השעות 18:00-21:00. מזכירויות ביה"ס תהיינה פתוחות בין השעות 18:00-21:00. לצורך בירורים וסידורים שונים, ובכלל זה לצורך סיום הסידורים הכספיים) למי שטרם עשה זאת.

 
 
חוזרים והודעות
לוח צילצולים
לוח אירועים
בשדי הפרשה
גלריית תמונות
מקצועות לימוד
ארכיון שנה"ל תשע"ח
ארכיון שנת תשע"ט
למידה בשעת חירום