יום ו', ל’ בתשרי תשע”ח

תודה רבה לאבי אב הבית על בניית הארמון!

 
...