יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח

תודה רבה לאבי אב הבית על בניית הארמון!

 
...