יום ב', טו’ בתשרי תשע”ט.
לביצוע התרגיל אנא כנסו למרחב הכיתתי ופעלו על פי ההוראות.

לביצוע תרגיל הלמידה בחירום מרחוק אנא כנסו למרחב הכיתתי ופעלו על פי ההוראות. בברכה איידי סנדר רכזת תקשוב