יום ב', טו’ בתשרי תשע”ט.
קישורית לכניסה למשימות המתוקשבות במדעים לכיתות ה'

תלמידים יקרים, לחצו על קישורית הכניסה למשימות המתוקשבות במדעים והיכנסו עם סיסמאות של הזדהות משרד החינוך למשימה הכיתתית שלכם.בהצלחה רבה כיתה ה2 בנות https://www.classe.world/#/login/64b2a032190cd6fafbdf1048a4cfd367 כיתה ה1 בניםhttps://www.classe.world/#/login/4b032f132cb3974f1947a2d57c02576e