יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט

כיתות ד' חקרו את "עולמם של בעלי החיים".התלמידים הציגו בעזרת קאפות שנתלו בפרוזדור ביה"ס דברים מעניינים על בעל החיים שחקרו.הכינו דגמים יפים ולימדו את חבריהם.יישר כח!

 
.....
.....
....
 
חוזרים והודעות
לוח צילצולים
לוח אירועים
בשדי הפרשה
גלריית תמונות
מקצועות לימוד
ארכיון שנה"ל תשע"ח
ארכיון שנת תשע"ט
למידה בשעת חירום