יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט

מבצע "חמד של ילד" מטרתו לעודד למידה ולצד זה את ערכי הכבוד לחבר "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך". הילדים יזכו בקלפים ויוכלו להמיר אותם בפרס יפה מקיוסק החמד שיופעל אי"ה בימים א,ד,ו על ידי מועצת תלמידים. בהצלחה לכולם!

 
 
חוזרים והודעות
לוח צילצולים
לוח אירועים
בשדי הפרשה
גלריית תמונות
מקצועות לימוד
ארכיון שנה"ל תשע"ח
ארכיון שנת תשע"ט
למידה בשעת חירום