יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט

"יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם" ביום ראשון, ג' אדר ב', לקחנו חלק בטקס מרגש מאוד של החמ"ד. בית הספר קיבל את פרס חמ"ד וחסד.משמעות הדבר היא שבית החינוך שלנו מוביל בעשייה חברתית ברמה הארצית, בית ספרנו הוא בית הספר היסודי היחיד מכל המחוז שזכה. שנזכה להמשיך הלאה בעוז וענווה, להאיר את סביבתנו באהבה.

 
 
חוזרים והודעות
לוח צילצולים
לוח אירועים
בשדי הפרשה
גלריית תמונות
מקצועות לימוד
ארכיון שנה"ל תשע"ח
ארכיון שנת תשע"ט
למידה בשעת חירום