יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט

להלן לו"ז פעילות לשבוע חינוך גופני שיתקיים אי"ה בשבוע הבעל"ט.נא להגיע עם שתייה וכובע. יום שעהא'ג' אדר ב'ב'ד' אדר ב'ג'ה' אדר ב'ד'ו' אדר ב'ה'ז' אדר ב'ו'ח' אדר ב'1 2 ג'2 מול ד'2 מחניים 3 טורניר כדורגלא'+ב' בניםבמגרש סל יום ספורט א'-ג'בנים במגרש 4 טורניר כדורגלה'+ו' בניםבמגרש א'2+א'3 מול ב'2 "הכוכב" יום ספורט לכל תלמידות בית הספר במגרש 5 ה'3+ה'2 מול ו'2 מחניים טורניר כדורגלג'+ד' בניםבמגרש 6 מורות מול ו'2 מחניים יום ספורטד"-ה"בנים במגרש בתאריך י' אדר ב', יום ראשון, יתקיים אי"ה משחק כדורגל מורים מול כיתות ו' בנים וטקס סיום באולם לכל תלמידות בית הספר.

 
 
חוזרים והודעות
לוח צילצולים
לוח אירועים
בשדי הפרשה
גלריית תמונות
מקצועות לימוד
ארכיון שנה"ל תשע"ח
ארכיון שנת תשע"ט
למידה בשעת חירום