יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט

בית הספר רואה את עצמו מחויב לחנך את התלמידים לקיום תורה ומצוות מתוך אמונה ואהבה. זאת באמצעות הקניית ידע נרחב במושגי יהדות תוך טיפוח סביבה לימודית מאתגרת, הנעזרת ביישומי הטכנולוגיה שתיתן מענה ליכולותיו ולייחודיותו של כל תלמיד. בית הספר יחנך את התלמידים לתחושת שייכות, נאמנות, מחויבות ואחריות לעצמו, לחברה, לעם ולמדינה. בית הספר יעודד יחסים של כבוד הדדי, שיתוף פעולה וסבלנות בין הורים, מורים ותלמידים ותשרור בו אווירה של דיאלוג, פתיחות והקשבה, תוך שמירה על ביטחונם האישי של התלמידים. בית הספר מחויב להביא את התלמידים להישגים הנדרשים ב-5 מקצועות היסוד דרך הלמידה הדיפרנציאלית, והקניית כלי למידה שימושיים עכשוויים לטיפוחם כלומדים עצמאיים, תוך שאיפה להרחבת הידע והמצוינות בכל התחומים. 1. לבוש והופעה: "כבודו של אדם – בגדו" {מדרש שמות רבה י"ח} מתוך אמונה כי לבוש מכבד את לובשו, נקבע כי על כל באי ביה"ס לשמור על הופעה חיצונית, מכובדת וצנועה. הופעה הולמת מביאה לאווירה תרבותית, נעימה ומכובדת. התקנה דרכי אכיפה יש להגיע בכל יום לביה"ס נקיים ומסודרים בתלבושת ביה"ס: חולצת טריקו חלקה בכל צבע עליה מודפס סמל ביה"ס. הסמל יופיע תמיד על החולצה העליונה. לטקסים ולראשי חודשים יש ללבוש חולצת טריקו לבנה עם סמל ביה"ס. לשיעורי חינוך גופני יש להגיע עם חולצת טריקו כחולה עם סמל ביה"ס, בקבוק מים וכובע. - תלמיד שיגיע ללא תלבושת כנדרש צוות ביה"ס יתקשר להוריו. - על ההורים לדאוג באופן מיידי להביא תלבושת. - במידה ולא, התלמיד לא יצא להפסקות במשך כל אותו יום. על הבנים להקפיד להגיע בכיפה ובציצית. יערך רישום. לאחר 3 פעמים ישלח מכתב להורים. על הבנות להקפיד ללבוש חולצת שרוול המכסה לפחות מחצית הזרוע וללא מחשוף וחצאית המגיעה עד אחרי הברך. - צוות ביה"ס יתקשר להורים. - על ההורים להגיע באופן מיידי כדי לפתור את העניין. אין להגיע באיפור ובלק צבעוני. אין לנעול נעלי קבקב פתוחות מאחור. 2. אחריות ללמידה: "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ" {פרקי אבות ב', ב'}. אנו מאמינים כי נהלים ברורים וקבועים במהלך השיעורים וההפסקות מאפשרים אווירה נינוחה ולמידה מיטבית. התקנה דרכי אכיפה יש להגיע בכל יום לביה"ס בזמן ולהקפיד על כניסה בזמן לכל השיעורים. על איחור והיעדרות יש להביא אישור הורים/רופא - תלמיד שיגיע ללא אישור- לא יורשה להיכנס ללימודים. - במקרה של איחור מההפסקה תישלל ההפסקה הבאה או חלק ממנה. - אי הקפדה על אחד מתקנות אלו תגרור רישום בטופס אחריות אישית. יש להתארגן בתחילת כל שיעור עם הציוד הנדרש. על התלמיד להקפיד להכין שיעורי בית ועבודות במועד. יש לשמור על אווירה לימודית נעימה ולא להפריע למהלך השיעור. 3. כבוד לאדם ולרכושו: "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" {פרקי אבות ב', יג'}. אנו מאמינים כי יחסים של כבוד הדדי בין באי ביה"ס ושמירה והקפדה על הרכוש יוצרים אווירה רגועה,שיתוף פעולה וסבלנות. התקנה דרכי אכיפה על התלמיד לכבד את מוריו וחבריו ולא לפגוע בהם מילולית או פיזית. התלמיד ידבר בשפה מכבדת, ללא מילים פוגעות. - תיעוד ומעקב בתיק כיתה, מכתב להורים ולתיק אישי. - תגובה חינוכית של המורה בהתאם למעשה. - במידה והאלימות תחזור על עצמה - הרחקה מביה"ס וזימון ההורים לשיחה. - במקרה של אלימות חמורה הנהלת ביה"ס תשעה את התלמיד מיידית. על התלמיד לשמור על רכוש ביה"ס וחבריו. השחתת רכוש תגרום תשלום על ידי התלמיד והוריו. אין להביא לביה"ס דברי ערך כגון: משחקים אלקטרוניים וכד'. האחריות על הבאת דברי ערך לביה"ס תהיה על התלמיד בלבד. אין להשתמש במכשירים ניידים בשיעורים ובהפסקות. {בבחינת בל יראה ובל ישמע}. שימוש במכשיר נייד בביה"ס יגרור החרמתו והחזרתו להורים בלבד.

 
 
חוזרים והודעות
לוח צילצולים
לוח אירועים
בשדי הפרשה
גלריית תמונות
מקצועות לימוד
ארכיון שנה"ל תשע"ח
ארכיון שנת תשע"ט
למידה בשעת חירום