יום א', יב’ באדר א' תשע”ט

המנון שבוע החמ"דאם תשאו עינכם אל עבר ועתידאם תביטו למרום אל התכלתאם תרצו את חזון הציונות הדתיתהרגלים יובילו לחמ"דכאן תורה ומדע מצטרפים בחיבורמקודש וחדש יוצרים צמדכאן יש ארץ עם עם ויחיד עם ציבורכאן דיבוק חברים כאן החמ"ד פזמון:חמ"ד הוא כמו משפחהעם חום וחיבוק ועם דלת פתוחהחמ"ד משפחה לתמידמשפחה שבוחרת בך כאן חינוך בחיוך כאן אחדות במגווןכאן ניגון מיוחד לכל ילדכאן צמרת ושורש כחול ולבןאהבה ואחוה כאן החמדכל שבטי ישראל בני כל גיל וגולהמתקבצים כאן בחן ובחסדוביחד בונים פה בדור גאולהאת הארץ הזאת, ארץ חמד

 
 
חוזרים והודעות
לוח צילצולים
לוח אירועים
בשדי הפרשה
גלריית תמונות
מקצועות לימוד
ארכיון שנה"ל תשע"ח
למידה בשעת חירום