יום ב', יג’ באדר א' תשע”ט

לוח צלצולים 8:00- 8:50 שיעור ראשון 8:50- 9:40 שעור שני 9:40- 9:55 הפסקת אוכל בכיתה 9:55- 10:15 הפסקה 10:15- 11:00 שעור שלישי 11:00- 11:45 שעור רביעי 11:45 - 12:00 הפסקה 12:00- 12:45 שעור חמישי 12:45- 13:30 שעור שישי 13:30- 13:40 הפסקת אוכל בכיתה 13:40- 14:00 הפסקה 14:00- 14:45 שעור שביעי 14:45- 15:30 שעור שמיני

 
 
חוזרים והודעות
לוח צילצולים
לוח אירועים
בשדי הפרשה
גלריית תמונות
מקצועות לימוד
ארכיון שנה"ל תשע"ח
למידה בשעת חירום